Doç. Dr. Halil AKDENİZ
Lisanlı Harita Kadastro Mühendisi

Bağlantılar

TAPU KADASTRO MÜFETTİŞLERİ SİTESİ