ANKARA İLİNİN TÜM İLÇELERİNDE LİHKAB İLE BİRLİKTE HER TÜRLÜ HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YAPILMAKTADIR.

Anasayfa

5

3 BOYUTLU SAYISAL YAPI MODELİ ÜRETİMİ VE YAPI APLİKASYON PROJESİ ÜRETİMİNE BAŞLADIK.

5368 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ANKARA İLİNİN TÜM İLÇELERİNDE  HİZMET VERMEKTEYİZ.


imar-barisi--8230-20180622143512_840_504İmar Barışı

3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi Uyarınca (İmar Barışı) Kapsamında Tapuya Tescil için Hazırlanması Zorunlu Olan   Zemin Tespit Tutanağı  tarafımızca düzenlenmeye başlanmıştır.


Yenimahalle /Ankara’da 0625-598 Nolu
Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu Hizmete Başladı ..”

20180704_163840

• Aplikasyon Krokisi Düzenleme,
• Zemin Tespit Tutanağı,
• Yer Gösterme(Parsel ve Bağımsız Bölüm),
• Tevhit (Parsellerin birleştirilmesi),
• Cins Değişikliği (Cins Tashihi),
• Arzi İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini,
Hatalı blok ve bağımsız bölüm numaralarında düzeltme ve
Tüm Haritacılık Hizmetleri tarafımızdan verilmektedir.

1

16.06.2005 tarihinde onaylanan ve 29.06.2005 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan 5368 numaralı Kanun gereği olarak; kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak lisanslı harita ve kadastro mühendisleri görevlerine başladı.

Bu Kanunun amacı, kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin faaliyet, denetim ve sorumluluklarına ve kuracakları harita ve kadastro bürolarına dair esas ve usulleri belirlemektir.

Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tescile tâbi olan işlemlerin yapım sorumluluğu lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getiriliyor. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları ile lisans sahibi harita ve kadastro mühendislerinin diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre hak, görev ve yetkileri devam etmektedir.

Doç.Dr.Halil AKDENİZ

myphoto

Doç. Dr. Halil AKDENİZ,
03 Mart 1955 tarihinde Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde doğmuştur. 1979 yılında Harita Yüksek Teknik Okulunu bitirerek Harita Mühendisi ünvanını aldı. Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim dalında 1996 yılında Yüksek Lisansını, 2000 yılında da Doktorasını tamamladı. 2007 yılında Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası dalında Doçentlik ünvanını almıştır.

Devamı>>

İlgilisince Yaptırılıp Kadastro Müdürlüklerince Kontrol Edilmesi Gereken Harita ve Planlar

 • Ayırma (İfraz) Haritaları
 • Yola Terk Haritaları
 • Yoldan İhdas Haritaları
 • Sınırlandırma Haritaları
 • Parselasyon Haritaları (İmar Planları)
 • Kamulaştırma Haritaları
 • Köy Yerleşim Haritaları

İlgilisince Yaptırılıp Kadastro Müdürlüklerince Kontrol Edilmesi Gereken Harita ve Planlar

 • Aplikasyon
 • Harita (Plan) Örneği
 • Parselin Yerinde Gösterilmesi
 • Cins Değişikliği
 • İrtifak Hakkı
 • Birleştirme (Tevhid)